Děkujeme partnerům konference za jejich neocenitelnou podporu a spolupráci.

Lundbeck.png                   Accord.png                    Medochemie.png

 

PROGRAM

Změna programu vyhrazena

dotace v min od do PROGRAM
čtvrtek 14.12. 2023 čtvrtek 14.12. 2023
      Bloku předsedá: doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., MUDr. Marta Holanová, MUDr. Růžena Hajnová, MUDr. Daniela Domluvilová
0:30 15:00 15:30 Zahájení konference a stav znalectví v ČR
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. (1. LF UK a VFN), MUDr. Marta Holanová (PS ČLS JEP)
1:00 15:30 16:30 DISKUZNÍ FÓRUM - Otázky znaleckého zkoumání
JUDr. Katarína Tejnská, JUDr. Jiří Pleva, Ph.D. (Vrchní státní zastupitelství)
0:30 16:30 17:00 Novinky ohledně zákonu o znalectví, další kroky ministerstva
JUDr. Jan Benýšek (ředitel odboru MSpr ČR)
0:30 17:00 17:30 Diskuze
0:10 17:30 17:40 coffee break
       
0:10 17:40 17:50 Sexuálna (ne()výchova na Slovensku a forenzné dopady
MUDr. Svetozár Droba
0:10 17:50 18:00 Bio-psycho-sociologický prístup posudzovania spôsobilosti na právne úkony u organicky stigmatizovaných
MUDr. Svetozár Droba
0:10 18:00 18:10 Diskuze
0:15 18:10 18:25 Detenčné zariadenie v SR
MUDr. Marek Zelman (Prezident Sekce soudní psychiatrie SPsS SLS)
0:10 18:25 18:35 Diskuze
0:20 18:35 18:55 Mnohočetná osobnost a právní konsekvence
MUDr. Jakub Šimek, Mgr. Tadeáš Janda (1. LF UK a VFN)
0:10 18:55 19:05 Diskuze
       
pátek 15. 12. 2023 pátek 15. 12. 2023
      Bloku předsedá doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
0:30 9:00 9:30 Ochrana znalců, právo lidské bytosti na údaje o zdravotním stavu
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF UK a VFN)
0:15 9:30 9:45 Diskuze
0:20 9:45 10:05 Člověk trpící mentální retardací, odsouzený za majetkovou trestnou činnost – kazuistika
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. (1. LF UK a VFN)
0:15 10:05 10:20 Diskuze
0:25 10:20 10:45 Psychiatrizace a kriminalizace posuzování sporů o děti
MUDr. Jiří Koutek, doc. MUDr. Kocourková (Dětská Psychiatrická klinika Motol)
0:15 10:45 11:00 Diskuze
0:10 11:00 11:10 coffee break
       
      Bloku předsedá prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., , MUDr. Daniela Domluvilová
0:20 11:10 11:30 Opatrovnické spory
MUDr. Uhlíková Petra (1.LF UK)
0:15 11:30 11:45 Diskuze
0:20 11:45 12:05 Znalecký posudek ve sporech o děti z pohledu konající profese
RNDr. Pavel Rusý (Liberi)
0:20 12:05 12:25 Diskuze
0:20 12:25 12:45 Problematika posuzování intelektu u romské populace
prim. MUDr. Pokora (Psychiatrická léčebna, Brno-Černovice)
0:15 12:45 13:00 Diskuze
1:00 13:00 14:00 obědová přestávka
       
      Bloku předsedá MUDr. Petra Uhlíková
0:20 14:00 14:20 Znalectví a trestní právo, možnost postihu znalců
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. a JUDr. Martin Richter, Ph.D. (PF UK)
0:15 14:20 14:35 Diskuze
0:20 14:35 14:55 Habitus a vzhled, problematika incelů
JUDr. Jaromír Hořák , Ph.D. (PF UK)
0:15 14:55 15:10 Diskuze
0:15 15:10 15:25 Změny osobnosti vlivem priozonizace
PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D.,MBA (PedF UJEP)
0:10 15:25 15:35 Diskuze
0:05 15:35 15:40 přestávka
       
      Bloku předsedá doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
0:20 15:40 16:00 Žena sexuálne zneužila maloletého – kazuistika
Mgr. PhDr. Andrej Franek (znalec v. v. Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu Žilina, SR)
0:10 16:00 16:10 Diskuze
0:20 16:10 16:30 Biologické koreláty asociálního chování – aktuální stav výzkumu, jeho perspektivy
Prof. MUDr. Jan Vevera (přednosta Psychiatrická klinika Plzeň)
0:10 16:30 16:40 Diskuze
0:20 16:40 17:00 Ochranné léčby, hodnocení rizik ukončení
MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA a kol. (PN Bohnice)
0:10 17:00 17:10 Diskuze
0:10 17:10 17:20 coffee break
       
      Bloku předsedá MUDr. Daniela Domluvilová
0:20 17:20 17:40 Očima znalce psychologa (vlastní kazuistiky)
PhDr. Karel Netík (1. LF UK Praha)
0:10 17:40 17:50 Diskuze
0:25 17:50 18:15 Sekty a možné forenzní dopady
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. (Husitská teologická fakulta, Praha)
0:15 18:15 18:30 Diskuze
       
2:00 19:00 21:30 večeře
       
sobota 16. 12. 2023 sobota 16. 12. 2023
      Bloku předsedá MUDr. Marta Holanová
0:20 9:00 9:20 Spojeno s hodnocením soudně znalecké praxe
MUDr. Marta Holanová
0:10 9:20 9:30 Diskuze
0:20 9:30 9:50 Práce s „nesvéprávným“ klientem (kazuistika)
Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. (advokátní kancelář Gřivna – Šmerda, Praha)
0:10 9:50 10:00 Diskuze
0:10 10:00 10:10 coffee break
       
      Bloku předsedá MUDr. Marta Holanová
0:20 10:10 10:30 Analýza přestupků znalců dle MSpr
JUDr. Miloslav Frýdek, Ph.D. (MSpr)
0:10 10:30 10:40 Diskuze
0:30 10:40 11:10 DISKUZE - Podněty k současnému stavu ve znalectví , návrhy na zkvalitnění práce znalce, problematika „obhajitelnosti“ posudku, nutnost jasných guidelines pro znalce, jak má vypadat znalecký posudek
MUDr. Marta Holanová, doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. (1. LF UK, Praha)
0:20 11:10 11:30 Přijetí doporučení znalců (vyplývajících z konference samotné, tedy od jejich účastníků) pro potřeby MSpr ČR v rámci stabilizace v soudně znalecko-psychiatrické praxe
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., MUDr. Marta Holanová, doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. (Výbor Sekce pro soudní psychiatrii)
0:20 11:30 11:50 Diskuze
       
      Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
      Akce je ohodnocena 18 kredity ČLK.
      Garantem je prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
       
      POŘADATEL:
      Psychiatrická společnost ČLS JEP, Psychiatrická klin. 1.LF UK a VFN, Praha 2, Ke Karlovu 11, tel.: 773 786 133