44. česko-slovenská soudně psychiatrická konference

se bude konat ve VELKÉM PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE
LÉKAŘSKÉHO DOMU, Sokolská 490/31, Praha 2
v termínu 14. - 16. 12. 2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k aktivní účasti, ke sledování programu i následným diskuzím.

Setkáme se v době, kdy řady znalců nadále nebezpečně řídnou, chybí motivace psychiatrů k provádění znalecké činnosti. Navíc je stále řada nevyjasněných otázek i odpovědí legislativních, v rámci oboru. Evidentně narážíme nadále, bude tomu tak vždy, možnost objektivního posuzování, což je do značné míry dáno samotným charakterem oboru - soudní psychiatrie. Existuje nový Zákon o znalcích, který v r. 2021 vstoupil v platnost, kdy jeho dopady prozatím kvalitu znalectví nikterak nepozvedly. Je nicméně faktem, že práce znalců byla ohodnocena navýšením hodinového tarifu, nicméně další znalci nepřibývají.

Na konferenci se zaměříme na:
  • aktuální problémy forenzní praxe
  • legislativu - „nový zákon o znalcích“
  • ví někdo, jak vlastně má vypadat vzorový znalecký posudek – bez rizik postihu?
  • ochrana znalců
  • znalecký deník
  • kazuistiky

Účast přislíbili odpovědní pracovníci Ministerstva Spravedlnosti ČR, Orgány činné v trestním řízení a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Těšíme se na shledání

Za předsednictvo sekce soudní psychiatrie
doc. MUDr. Ilja Žukov, Ph.D.


Konferenční poplatek do 19. 11. 2023 činí 2.800 Kč.

Od 20. 11. 2023 výše registračního poplatku činí 3.100 Kč.

Cena je včetně 21% DPH.

V ceně poplatku jsou náklady na organizaci a coffee breaky. Obědy a ubytování nezajišťujeme.
Konferenční poplatek není možné hradit na místě!
Faktura bude vystavena až po přijetí částky na bankovní účet.


Organizační a vědecký výbor:

doc. MUDr. Ilja Žukov, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Raboch, Dr.Sc.

MUDr. Marta Holanová

MUDr. Daniela Domluvilová