„Aktuální problémy forenzní praxe a nový zákon o znalcích“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

43.česko-slovenská soudně psychiatrická konference

ve dnech 23. - 25.6.2022

se bude konat ve VELKÉM PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE LÉKAŘSKÉHO DOMU, Sokolská 490/31, Praha 2(POZOR ZMĚNA!)

Setkáme se v době, kdy řady znalců nebezpečně řídnou, chybí motivace psychiatrů k provádění znalecké činnosti. Navíc je stále řada nevyjasněných otázek i odpovědí v rámci oboru. Evidentně narážíme na možnost objektivního posuzování, což je do značné míry dáno samotným charakterem oboru - soudní psychiatrie. Existuje nový Zákon o znalcích, který v r. 2021 vstoupil v platnost.

Jsou obavy z nového zákona, především co se týče možných postihů – finančních i jiných, oprávněné?

Jak je to s vyhodnocováním „post mortem“, PTSD, simulace ?

Jak fungují revizní ústavní posudky, je jejich argumentace dostatečná?

Je ocenění práce znalce adekvátní rizikům ze znalecké práce vyplývající?

Jaká je perspektiva ochranných léčeb v ČR?

Toto, ale i mnohé jiné , jsou vše palčivé otázky současného znalectví ( oboru psychiatrie) v ČR, jimž bude 43. česko-slovenská konference soudní psychiatrie v Praze věnována. Doufáme, že tomu tak bude i za přislíbené účasti odpovědných pracovníků Ministerstva Spravedlnosti ČR.

Zájemce srdečně zveme k aktivní účasti, ke sledování programu i následným diskuzím.

Těšíme se na shledání

Za předsednictvo sekce soudní psychiatrie

doc. MUDr. Ilja Žukov, Ph.D.

 

Konferenční poplatek – 2.500,-Kč s DPH do 5. 6. 2022, poté 2.800 Kč s DPH

Obědy a ubytování není součástí konferenčního poplatku a ani je nezajišťujeme.

Organizační a vědecký výbor:

doc. MUDr. Ilja Žukov, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Raboch, Dr.Sc.

MUDr. Marta Holanová

MUDr. Daniela Domluvilová

Místo:

VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL LÉKAŘSKÉHO DOMU, Sokolská 490/31, Praha 2