XLIII. česko-slovenská (27. mezinárodní) soudně psychiatrická konference

Přihláška na XLIII. česko-slovenskou soudně psychiatrickou konferenci

Přihlašuji se na XLIII. česko-slovenskou (XXVII. mezinárodní) soudně psychiatrickou konferenci ve dnech 23.9.2020 – 26.9.2020 , která se koná v Parkhotelu Průhonice – Praha západ.
Prosím zadejte své jméno.

Neplatný vstup

Kontaktní adresa

Uveďte prosím název obce.

Uveďte prosím ulici a číslo domu.

Uveďte prosím PSČ.

Neplatný vstup

Lékaři budou na tuto adresu zaslány materiály na konferenci a pokyny k ubytování a platbě.
Prosím uveďte svou emailovou adresu.

Prosím zadejte telefonní číslo, na kterém Vás můžeme kontaktovat.

Neplatný vstup

Přeji si zajistit ubytování na konferenci v těchto termínech

Prosím vyberte v jakých termínech chcete zajistit ubytování, případně zvolte, že nechcete zajistit ubytování!

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Organizační záležitosti rautu a společenského večera budou sděleny při registraci na místě.

Na XLIII. soudně – psychiatrickou konferenci přihlašuji referát:

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Přednáškové sály jsou plně vybaveny příslušnou prezentační technikou.

Registrace v Parkhotelu Průhonice dne 23.9.2020 od 14.00 hod. a dále v průběhu konference. Ubytovací kapacita je omezená.

Sjezdový poplatek zasílejte na č. účtu 500617613/0300,
var. symbol: 2520090, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno!!!
Výše sjezdového poplatku do 31. 5. 2020 = 2600,- Kč,
po 31. 5. 2020 = 3000,- Kč.

KONFERENČNÍ POPLATEK NENÍ MOŽNO PLATIT NA MÍSTĚ !!!

Informace pro platby ze zahraničí:

(do zprávy pro příjemce uvádějte prosím variabilní symbol 2520090 + Vaše jméno, abychom vaši platbu mohli dohledat)

Majitel účtu:
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Česká republika

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Na Pankráci 310/60, 14000 Praha 4
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

Neplatný vstup

Je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů!Neplatný vstup