PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Grant 1 500 Kč ve formě DPP za přednášku nebo poster.

Podmínky grantu

  • Věk do 40 let
  • Člen Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
  • Aktivní účast přednáška/poster (akceptovaná programovým výborem)