PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Grant 1 500 Kč ve formě DPP za přednášku nebo poster.

V případě zájmu vyhledejte na konferenci paní Knesplovou (sekretariát PS ČLS JEP)