Cena výboru PS ČLS JEP - CESTOVNÍ GRANT 2020

VÝBOR PS ČLS JEP VYPISUJE CENU VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MLADÉ PSYCHIATRY - CESTOVNÍ GRANT 2020

Jedná se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na pokrytí nákladů účasti na odborných stážích na uznávaných pracovištích v Evropě, případně v USA nebo Kanadě nebo mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích pořádaných následujícími odbornými asociacemi či společnostmi: ECNP, EPA, WPA, CINP, APA, WFSBP. Cena je určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let.

Kritéria pro přihlášení

  1. Člen PS alespoň jeden rok před datem zahájení konference.
  2. Při zahájení konference nedosaženo věku 40 let.
  3. Doložená aktivní znalost anglického jazyka.
  4. Profesionální CV.
  5. Anotace plánované přednášky.

Vlastní soutěž

Přednesení přednášky s originálními daty na XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem Psychiatrické společnosti informován. Výsledky budou vyhlášeny na konferenci po sympoziu Ceny výboru.
Podrobná pravidla a informace najdete zde.