ABSTRAKTA

On-line přihláška k aktivní účasti na 18. česko-slovenském psychiatrickém sjezdu

Aktivní účast lze přihlašovat do 31. 5. 2019 prostřednictvím on-line formuláře (termín nebude dále prodlužován).

Příspěvky lze zasílat v češtině, slovenštině a angličtině. Celková délka abstraktu 1800 znaků včetně mezer. Seznam použité literatury se neuvádí.

Vědecký výbor sjezdu po termínu uzavření vyrozumí e-mailem hlavního autora o přijetí příspěvku.

Vědecký výbor sjezdu si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat.

Aktivní účast (vyberte ze seznamu)


INFORMACE PRO MLADÉ PSYCHIATRY

CENA VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI - CESTOVNÍ GRANT 2019

PODPORA ČLENŮ SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ S AKTIVNÍ ÚČASTÍ